Pterygoplichthys gibbiceps
Back to Top
© Revolvy, LLC