Krylov–Bogolyubov theorem
Back to Top
© Revolvy, LLC