French legislative election, 1849
Back to Top
© Revolvy, LLC