Bogomol'nyi–Prasad–Sommerfield bound
Back to Top
© Revolvy, LLC